afrikánština čísel 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zero -
1 Jeden Een -
2 Dvě Twee -
3 Tři Drie -
4 čtyři Vier -
5 Pět Vyf -
6 šest Ses -
7 Sedm Sewe -
8 Osm Agt -
9 Devět Nege -
10 Deset Tien -
11 Jedenáct Elf -
12 Dvanáct Twaalf -
13 Třináct Dertien -
14 čtrnáct Veertien -
15 Patnáct Vyftien -
16 šestnáct Sestien -
17 Sedmnáct Sewentien -
18 Osmnáct Agtien -
19 Devatenáct Negentien -
20 Dvacet Twintig -
21 Dvacet jedna Twintig -
22 Dvacet dva Twee en twintig -
23 Dvacet tři Drie en twintig -
24 Dvacet čtyři Vier en twintig -
25 Dvacet pět Vyf en twintig -
26 Dvacet šest Ses en twintig -
27 Dvacet sedm Sewe en twintig -
28 Dvacet osm Twintig -
29 Dvacet devět Nege en twintig -
30 Třicet Dertig -
31 Třicet jedna Dertig een -
32 Třicet dva Twee en dertig -
33 Třicet tři Drie en dertig -
34 Třicet čtyři Dertig vier -
35 Třicet pět Vyf en dertig -
36 Třicet šest Ses en dertig -
37 Třicet sedm Sewe en dertig -
38 Třicet osm Agt en dertig -
39 Třicet devět Dertig nege -
40 Čtyřicet Veertig -
41 Čtyřicet jedna Een en veertig -
42 Čtyřicet dva Veertig twee -
43 Čtyřicet tři Veertig drie -
44 Čtyřicet čtyři Veertig vier -
45 Čtyřicet pět Vyf en veertig -
46 Čtyřicet šest Ses en veertig -
47 Čtyřicet sedm Veertig sewe -
48 Čtyřicet osm Agt en veertig -
49 Čtyřicet devět Veertig nege -
50 Padesát Vyftig -
51 Padesát jedna Vyftig een -
52 Padesát dva Twee en vyftig -
53 Padesát tři Vyftig drie -
54 Padesát čtyři Vier en vyftig -
55 Padesát pět Vyf en vyftig -
56 Padesát šest Vyftig ses -
57 Padesát sedm Sewe en vyftig -
58 Padesát osm Agt en vyftig -
59 Padesát devět Vyftig nege -
60 Šedesát Sestig -
61 Šedesát jedna Een en sestig -
62 Šedesát dva Twee en sestig -
63 Šedesát tři Sestig drie -
64 Šedesát čtyři Sestig vier -
65 Šedesát pět Vyf en sestig -
66 Sixty six Sestig -
67 Šedesát sedm Sestig sewe -
68 Šedesát osm Sestig agt -
69 Šedesát devět Sestig nege -
70 Sedmdesát Sewentig -
71 Sedmdesát jedna Sewentig -
72 Sedmdesát dva Twee en sewentig -
73 Sedmdesát tři Sewentig drie -
74 Sedmdesát čtyři Vier en sewentig -
75 Sedmdesát pět Vyf en sewentig -
76 Sedmdesát šest Sewentig ses -
77 Sedmdesát sedm Sewe en sewentig -
78 Sedmdesát osm Sewentig agt -
79 Sedmdesát devět Sewentig nege -
80 Osmdesát Tagtig -
81 Osmdesát jedna Tagtig een -
82 Osmdesát dva Twee en tagtig -
83 Osmdesát tři Drie en tagtig -
84 Osmdesát čtyři Vier en tagtig -
85 Osmdesát pět Vyf en tagtig -
86 Osmdesát šest Ses en tagtig -
87 Osmdesát sedm Sewe en tagtig -
88 Osmdesát osm Agt en tagtig -
89 Osmdesát devět Nege en tagtig -
90 Devadesát Negentig -
91 Devadesát jedna Negentig een -
92 Devadesát dva Negentig twee -
93 Devadesát tři Negentig drie -
94 Devadesát čtyři Negentig vier -
95 Devadesát pět Negentig vyf -
96 Devadesát šest Negentig ses -
97 Devadesát sedm Negentig sewe -
98 Devadesát osm Negentig agt -
99 Devadesát devět Negentig -
100 Sto Een honderd -