arabština čísel 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula صفر
1 Jeden واحد
2 Dvě اثنان
3 Tři ثلاثة
4 čtyři أربعة
5 Pět خمسة
6 šest ستة
7 Sedm سبعة
8 Osm ثمانية
9 Devět تسعة
10 Deset عشرة
11 Jedenáct أحد عشر
12 Dvanáct اثنا عشر
13 Třináct ثلاثة عشر
14 čtrnáct أربعة عشرة
15 Patnáct خمسة عشر
16 šestnáct ست عشرة
17 Sedmnáct سبعة عشر
18 Osmnáct ثمانية عشر
19 Devatenáct تسعة عشر
20 Dvacet عشرون
21 Dvacet jedna واحد وعشرون
22 Dvacet dva إثنان وعشرون
23 Dvacet tři ثلاثة وعشرين
24 Dvacet čtyři أربع وعشرين
25 Dvacet pět خمسة وعشرين
26 Dvacet šest ستة وعشرين
27 Dvacet sedm سبعة وعشرون
28 Dvacet osm ثمانية وعشرين
29 Dvacet devět تسعة وعشرون
30 Třicet ثلاثون
31 Třicet jedna ثلاثون واحد
32 Třicet dva اثنين وثلاثين
33 Třicet tři ثلاثة وثلاثين
34 Třicet čtyři أربعة وثلاثين
35 Třicet pět خمسة وثلاثين
36 Třicet šest ستة وثلاثين
37 Třicet sedm سبعة وثلاثون
38 Třicet osm ثمانية وثلاثون
39 Třicet devět ثلاثين تسعة
40 Čtyřicet أربعون
41 Čtyřicet jedna أربعون واحد
42 Čtyřicet dva اثنين وأربعين
43 Čtyřicet tři ثلاثة وأربعون
44 Čtyřicet čtyři أربعة وأربعون
45 Čtyřicet pět خمسة وأربعين
46 Čtyřicet šest ستة وأربعين
47 Čtyřicet sedm سبعة وأربعون
48 Čtyřicet osm ثمان وأربعين
49 Čtyřicet devět تسعة وأربعون
50 Padesát خمسون
51 Padesát jedna واحد وخمسون
52 Padesát dva إثنان وخمسون
53 Padesát tři ثلاثة وخمسون
54 Padesát čtyři أربعة وخمسين
55 Padesát pět خمسة وخمسون
56 Padesát šest ستة وخمسون
57 Padesát sedm سبعة وخمسين
58 Padesát osm ثمانية وخمسون
59 Padesát devět تسعة وخمسون
60 Šedesát ستون
61 Šedesát jedna إحدى وستين
62 Šedesát dva اثنان وستون
63 Šedesát tři ثلاثة وستون
64 Šedesát čtyři أربعة وستون
65 Šedesát pět خمسة وستون
66 Sixty six ستة وستين
67 Šedesát sedm سبعة وستين
68 Šedesát osm ثمانية وستين
69 Šedesát devět تسعة وستين
70 Sedmdesát سبعون
71 Sedmdesát jedna سبعين واحد
72 Sedmdesát dva اثنان وسبعون
73 Sedmdesát tři ثلاثة وسبعون
74 Sedmdesát čtyři أربعة وسبعين
75 Sedmdesát pět خمسة وسبعون
76 Sedmdesát šest ستة وسبعين
77 Sedmdesát sedm سبعة وسبعون
78 Sedmdesát osm ثمانية وسبعين
79 Sedmdesát devět تسعة وسبعون
80 Osmdesát ثمانون
81 Osmdesát jedna ثمانون واحد
82 Osmdesát dva ثمانين اثنين
83 Osmdesát tři وثلاثة وثمانين
84 Osmdesát čtyři ثمانون أربعة
85 Osmdesát pět خمسة وثمانون
86 Osmdesát šest ستة وثمانون
87 Osmdesát sedm سبعة وثمانون
88 Osmdesát osm ثمانية وثمانون
89 Osmdesát devět وتسعة وثمانون
90 Devadesát تسعون
91 Devadesát jedna تسعين واحد
92 Devadesát dva تسعين اثنين
93 Devadesát tři ثلاثة وتسعون
94 Devadesát čtyři تسعين أربعة
95 Devadesát pět تسعين خمسة
96 Devadesát šest ستة وتسعون
97 Devadesát sedm تسعون سبعة
98 Devadesát osm ثمانية وتسعين
99 Devadesát devět تسعة وتسعين
100 Sto مائة