Cebuano čísel 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zero -
1 Jeden Usa -
2 Dvě Duha ka -
3 Tři Tulo ka -
4 čtyři Upat ka -
5 Pět Lima ka -
6 šest Unom ka -
7 Sedm Pito ka -
8 Osm Walo ka -
9 Devět Siyam -
10 Deset Napulo ka mga -
11 Jedenáct Onse -
12 Dvanáct Napulog Duha ka mga -
13 Třináct Trese -
14 čtrnáct Napulo ug upat ka -
15 Patnáct Kinse -
16 šestnáct Napulo ug unom ka -
17 Sedmnáct Sa napulo ug pito -
18 Osmnáct Sa napulo ug walo -
19 Devatenáct Napulo ug siyam -
20 Dvacet Baynte -
21 Dvacet jedna Baynte sa usa ka -
22 Dvacet dva Kaluhaan ug duha ka -
23 Dvacet tři Baynte sa tulo ka -
24 Dvacet čtyři Kaluhaan ug upat ka -
25 Dvacet pět Kaluhaan ug lima ka -
26 Dvacet šest Baynte unom ka -
27 Dvacet sedm Baynte pito ka -
28 Dvacet osm Baynte walo ka -
29 Dvacet devět Kaluhaan ug siyam ka -
30 Třicet Katloan -
31 Třicet jedna Katloan ka sa usa ka -
32 Třicet dva Katloan ug duha ka -
33 Třicet tři Katloan ka sa tulo ka -
34 Třicet čtyři Katloan ug upat ka -
35 Třicet pět Katloan ka ug lima ka -
36 Třicet šest Katloan ka sa unom ka -
37 Třicet sedm Katloan ka pito ka -
38 Třicet osm Katloan walo ka -
39 Třicet devět Katloan ug siyam ka -
40 Čtyřicet Kap-atan -
41 Čtyřicet jedna Kap-atan sa usa ka -
42 Čtyřicet dva Kap-atan ug duha ka -
43 Čtyřicet tři Kap-atan sa tulo ka -
44 Čtyřicet čtyři Kap-atan ug upat ka -
45 Čtyřicet pět Kap-atan ug lima ka -
46 Čtyřicet šest Kap-atan ug unom ka -
47 Čtyřicet sedm Kap-atan ug pito ka -
48 Čtyřicet osm Kap-atan ug walo ka mga -
49 Čtyřicet devět Kap-atan ug siyam ka -
50 Padesát Kalim-an -
51 Padesát jedna Kalim-an sa usa ka -
52 Padesát dva Kalim-an sa duha ka mga -
53 Padesát tři Kalim-an sa tulo ka mga -
54 Padesát čtyři Kalim-an sa upat ka -
55 Padesát pět Kalim-an sa lima ka -
56 Padesát šest Kalim-an ug unom ka -
57 Padesát sedm Kalim-an ug pito ka -
58 Padesát osm Kalim-an sa walo ka -
59 Padesát devět Kalim-an ug siyam ka -
60 Šedesát Kan-uman -
61 Šedesát jedna Kan-uman ka sa usa ka -
62 Šedesát dva Kan-uman ug duha ka -
63 Šedesát tři Kan-uman sa tulo ka -
64 Šedesát čtyři Kan-uman ug upat ka -
65 Šedesát pět Kan-uman ug lima ka -
66 Sixty six Kan-uman ug unom ka -
67 Šedesát sedm Kan-uman ug pito ka -
68 Šedesát osm Kan-uman ug walo ka mga -
69 Šedesát devět Kan-uman ug siyam ka -
70 Sedmdesát Seventy -
71 Sedmdesát jedna Seventy sa usa ka -
72 Sedmdesát dva Seventy sa duha ka -
73 Sedmdesát tři Seventy sa tulo ka -
74 Sedmdesát čtyři Seventy sa upat ka -
75 Sedmdesát pět Kapitoan ug lima ka -
76 Sedmdesát šest Kapitoan ug unom ka -
77 Sedmdesát sedm Seventy sa pito ka -
78 Sedmdesát osm Seventy sa walo ka -
79 Sedmdesát devět Seventy siyam ka -
80 Osmdesát Otsenta -
81 Osmdesát jedna Otsenta sa usa ka -
82 Osmdesát dva Otsenta duha ka -
83 Osmdesát tři Otsenta sa tulo ka -
84 Osmdesát čtyři Otsenta upat ka -
85 Osmdesát pět Kawaloan ug lima ka -
86 Osmdesát šest Otsenta unom ka -
87 Osmdesát sedm Otsenta pito ka -
88 Osmdesát osm Otsenta walo ka -
89 Osmdesát devět Otsenta siyam ka -
90 Devadesát Kasiyaman -
91 Devadesát jedna Nubenta sa usa ka -
92 Devadesát dva Kasiyaman ug duha ka -
93 Devadesát tři Nubenta -
94 Devadesát čtyři Kasiyaman ug upat ka -
95 Devadesát pět Kasiyaman ug lima ka -
96 Devadesát šest Kasiyaman ug unom ka -
97 Devadesát sedm Kasiyaman ug pito ka -
98 Devadesát osm Kasiyaman walo ka -
99 Devadesát devět Kasiyaman ug siyam ka -
100 Sto Usa ka gatus ka -