dánský čísel 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nul -
1 Jeden 3 -
2 Dvě To -
3 Tři Tre -
4 čtyři Fire -
5 Pět Fem -
6 šest Seks -
7 Sedm Syv -
8 Osm Otte -
9 Devět Ni -
10 Deset Ti -
11 Jedenáct Elleve -
12 Dvanáct Tolv -
13 Třináct Tretten -
14 čtrnáct Fjorten -
15 Patnáct Femten -
16 šestnáct Seksten -
17 Sedmnáct Sytten -
18 Osmnáct Atten -
19 Devatenáct Nitten -
20 Dvacet Tyve -
21 Dvacet jedna Tyve én -
22 Dvacet dva Tyve to -
23 Dvacet tři Tyve tre -
24 Dvacet čtyři Fireogtyve -
25 Dvacet pět Femogtyve -
26 Dvacet šest Tyve seks -
27 Dvacet sedm Tyve syv -
28 Dvacet osm Tyve otte -
29 Dvacet devět Tyve ni -
30 Třicet Tredive -
31 Třicet jedna Enogtredive -
32 Třicet dva Toogtredive -
33 Třicet tři Treogtredive -
34 Třicet čtyři Fireogtredive -
35 Třicet pět Femogtredive -
36 Třicet šest Seksogtredive -
37 Třicet sedm Syvogtredive -
38 Třicet osm Otteogtredive -
39 Třicet devět Tredive ni -
40 Čtyřicet Fyrre -
41 Čtyřicet jedna Enogfyrre -
42 Čtyřicet dva Toogfyrre -
43 Čtyřicet tři Treogfyrre -
44 Čtyřicet čtyři Fireogfyrre -
45 Čtyřicet pět Femogfyrre -
46 Čtyřicet šest Seksogfyrre -
47 Čtyřicet sedm Syvogfyrre -
48 Čtyřicet osm Otteogfyrre -
49 Čtyřicet devět Fyrre ni -
50 Padesát Halvtreds -
51 Padesát jedna Fifty ene -
52 Padesát dva Fifty to -
53 Padesát tři Fifty tre -
54 Padesát čtyři Fifty fire -
55 Padesát pět Fifty fem -
56 Padesát šest Fifty seks -
57 Padesát sedm Fifty syv -
58 Padesát osm Fifty otte -
59 Padesát devět Fifty ni -
60 Šedesát Tress -
61 Šedesát jedna Enogtres -
62 Šedesát dva Sixty to -
63 Šedesát tři Treogtres -
64 Šedesát čtyři Sixty fire -
65 Šedesát pět Sixty fem -
66 Sixty six Sixty seks -
67 Šedesát sedm Sixty syv -
68 Šedesát osm Sixty otte -
69 Šedesát devět Sixty ni -
70 Sedmdesát Halvfjerds -
71 Sedmdesát jedna Halvfjerds en -
72 Sedmdesát dva Seventy to -
73 Sedmdesát tři Halvfjerds tre -
74 Sedmdesát čtyři Seventy fire -
75 Sedmdesát pět Halvfjerds fem -
76 Sedmdesát šest Halvfjerds seks -
77 Sedmdesát sedm Halvfjerds syv -
78 Sedmdesát osm Halvfjerds otte -
79 Sedmdesát devět Halvfjerds ni -
80 Osmdesát Firs -
81 Osmdesát jedna Firs ene -
82 Osmdesát dva Firs to -
83 Osmdesát tři Eighty tre -
84 Osmdesát čtyři Eighty fire -
85 Osmdesát pět Eighty fem -
86 Osmdesát šest Firs seks -
87 Osmdesát sedm Firs syv -
88 Osmdesát osm Eighty otte -
89 Osmdesát devět Firs ni -
90 Devadesát Ninety -
91 Devadesát jedna Halvfems én -
92 Devadesát dva Halvfems to -
93 Devadesát tři Ninety tre -
94 Devadesát čtyři Halvfems fire -
95 Devadesát pět Ninety fem -
96 Devadesát šest Ninety Six -
97 Devadesát sedm Ninety syv -
98 Devadesát osm Halvfems otte -
99 Devadesát devět Ninety Nine -
100 Sto Et hundrede -