finský čísel 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nolla
1 Jeden Yksi
2 Dvě Kaksi
3 Tři Kolme
4 čtyři Neljä
5 Pět Viisi
6 šest Kuusi
7 Sedm Seitsemän
8 Osm Kahdeksan
9 Devět Yhdeksän
10 Deset Kymmenen
11 Jedenáct Yksitoista
12 Dvanáct Kaksitoista
13 Třináct Kolmetoista
14 čtrnáct Neljätoista
15 Patnáct Viisitoista
16 šestnáct Kuusitoista
17 Sedmnáct Seitsemäntoista
18 Osmnáct Kahdeksantoista
19 Devatenáct Yhdeksäntoista
20 Dvacet Kaksikymmentä
21 Dvacet jedna Kaksikymmentäyksi
22 Dvacet dva Kaksikymmentäkaksi
23 Dvacet tři Kaksikymmentä kolme
24 Dvacet čtyři Kaksikymmentäneljä
25 Dvacet pět Kaksikymmentäviisi
26 Dvacet šest Kaksikymmentä kuusi
27 Dvacet sedm Kaksikymmentä seitsemän
28 Dvacet osm Kaksikymmentäkahdeksan
29 Dvacet devět Kaksikymmentä yhdeksän
30 Třicet Kolmekymmentä
31 Třicet jedna Kolmekymmentäyksi
32 Třicet dva Kolmekymmentäkaksi
33 Třicet tři Kolmekymmentä kolme
34 Třicet čtyři Kolmekymmentä neljä
35 Třicet pět Kolmekymmentä viisi
36 Třicet šest Kolmekymmentä kuusi
37 Třicet sedm Kolmekymmentäseitsemän
38 Třicet osm Kolmekymmentä kahdeksan
39 Třicet devět Kolmekymmentä yhdeksän
40 Čtyřicet Neljäkymmentä
41 Čtyřicet jedna Neljäkymmentä yksi
42 Čtyřicet dva Neljäkymmentä kaksi
43 Čtyřicet tři Neljäkymmentä kolme
44 Čtyřicet čtyři Neljäkymmentä neljä
45 Čtyřicet pět Neljäkymmentäviisi
46 Čtyřicet šest Neljäkymmentä kuusi
47 Čtyřicet sedm Neljäkymmentä seitsemän
48 Čtyřicet osm Neljäkymmentä kahdeksan
49 Čtyřicet devět Neljäkymmentä yhdeksän
50 Padesát Viisikymmentä
51 Padesát jedna Viisikymmentä yksi
52 Padesát dva Viisikymmentä kaksi
53 Padesát tři Viisikymmentä kolme
54 Padesát čtyři Viisikymmentä neljä
55 Padesát pět Viisikymmentä viisi
56 Padesát šest Viisikymmentä kuusi
57 Padesát sedm Viisikymmentä seitsemän
58 Padesát osm Viisikymmentä kahdeksan
59 Padesát devět Viisikymmentä yhdeksän
60 Šedesát Kuusikymmentä
61 Šedesát jedna Kuusikymmentä yksi
62 Šedesát dva Kuusikymmentä kaksi
63 Šedesát tři Kuusikymmentäkolme
64 Šedesát čtyři Kuusikymmentä neljä
65 Šedesát pět Kuusikymmentä viisi
66 Sixty six Kuusikymmentä kuusi
67 Šedesát sedm Kuusikymmentä seitsemän
68 Šedesát osm Kuusikymmentä kahdeksan
69 Šedesát devět Kuusikymmentä yhdeksän
70 Sedmdesát Seitsemänkymmentä
71 Sedmdesát jedna Seitsemänkymmentä yksi
72 Sedmdesát dva Seitsemänkymmentä kaksi
73 Sedmdesát tři Seitsemänkymmentä kolme
74 Sedmdesát čtyři Seitsemänkymmentä neljä
75 Sedmdesát pět Seitsemänkymmentä viisi
76 Sedmdesát šest Seitsemänkymmentä kuusi
77 Sedmdesát sedm Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Sedmdesát osm Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Sedmdesát devět Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Osmdesát Kahdeksankymmentä
81 Osmdesát jedna Kahdeksankymmentä yksi
82 Osmdesát dva Kahdeksankymmentä kaksi
83 Osmdesát tři Kahdeksankymmentä kolme
84 Osmdesát čtyři Kahdeksankymmentä neljä
85 Osmdesát pět Kahdeksankymmentä viisi
86 Osmdesát šest Kahdeksankymmentä kuusi
87 Osmdesát sedm Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Osmdesát osm Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Osmdesát devět Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Devadesát Yhdeksänkymmentä
91 Devadesát jedna Yhdeksänkymmentäyksi
92 Devadesát dva Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Devadesát tři Ninety kolme
94 Devadesát čtyři Ninety neljä
95 Devadesát pět Yhdeksänkymmentä viisi
96 Devadesát šest Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Devadesát sedm Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Devadesát osm Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Devadesát devět Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Sto Sata