francouzština čísel 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zéro
1 Jeden Une/Un
2 Dvě Deux
3 Tři Trois
4 čtyři Quatre
5 Pět Cinq
6 šest Six
7 Sedm Sept
8 Osm Huit
9 Devět Neuf
10 Deset Dix
11 Jedenáct Onze
12 Dvanáct Douze
13 Třináct Treize
14 čtrnáct Quatorze
15 Patnáct Quinze
16 šestnáct Seize
17 Sedmnáct Dix-sept
18 Osmnáct Dix-huit
19 Devatenáct Dix-neuf
20 Dvacet Vingt
21 Dvacet jedna Vingt-et-un
22 Dvacet dva Vingt-deux
23 Dvacet tři Vingt-trois
24 Dvacet čtyři Vingt-quatre
25 Dvacet pět Vingt cinq
26 Dvacet šest Vingt-six
27 Dvacet sedm Vingt-sept
28 Dvacet osm Vingt huit
29 Dvacet devět Vingt-neuf
30 Třicet Trente
31 Třicet jedna Trente et un
32 Třicet dva Trente-deux
33 Třicet tři Trente-trois
34 Třicet čtyři Trente-quatre
35 Třicet pět Trente-cinq
36 Třicet šest Trente-six
37 Třicet sedm Trente-sept
38 Třicet osm Trente-huit
39 Třicet devět Trente-neuf
40 Čtyřicet Quarante
41 Čtyřicet jedna Quarante-et-un
42 Čtyřicet dva Quarante-deux
43 Čtyřicet tři Quarante-trois
44 Čtyřicet čtyři Quarante-quatre
45 Čtyřicet pět Quarante-cinq
46 Čtyřicet šest Quarante-six
47 Čtyřicet sedm Quarante-sept
48 Čtyřicet osm Quarante-huit
49 Čtyřicet devět Quarante-neuf
50 Padesát Cinquante
51 Padesát jedna Cinquante-et-un
52 Padesát dva Cinquante-deux
53 Padesát tři Cinquante-trois
54 Padesát čtyři Cinquante-quatre
55 Padesát pět Cinquante-cinq
56 Padesát šest Cinquante-six
57 Padesát sedm Cinquante-sept
58 Padesát osm Cinquante-huit
59 Padesát devět Cinquante neuf
60 Šedesát Soixante
61 Šedesát jedna Soixante-et-un
62 Šedesát dva Soixante-deux
63 Šedesát tři Soixante-trois
64 Šedesát čtyři Soixante-quatre
65 Šedesát pět Soixante-cinq
66 Sixty six Soixante-six
67 Šedesát sedm Soixante-sept
68 Šedesát osm Soixante-huit
69 Šedesát devět Soixante-neuf
70 Sedmdesát Soixante-dix/Septante
71 Sedmdesát jedna Soixante-et-onze
72 Sedmdesát dva Soixante-douze
73 Sedmdesát tři Soixante-treize
74 Sedmdesát čtyři Soixante-quatorze
75 Sedmdesát pět Soixante-quinze
76 Sedmdesát šest Soixante-seize
77 Sedmdesát sedm Soixante-dix-sept
78 Sedmdesát osm Soixante-dix-huit
79 Sedmdesát devět Soixante-dix-neuf
80 Osmdesát Quatre-vingts
81 Osmdesát jedna Quatre-vingt-un
82 Osmdesát dva Quatre-vingt-deux
83 Osmdesát tři Quatre-vingt-trois
84 Osmdesát čtyři Quatre-vingt-quatre
85 Osmdesát pět Quatre-vingt-cinq
86 Osmdesát šest Quatre-vingt-six
87 Osmdesát sedm Quatre-vingt-sept
88 Osmdesát osm Quatre vingt-huit
89 Osmdesát devět Quatre-vingt neuf
90 Devadesát Quatre-vingt-dix
91 Devadesát jedna Quatre-vingt-onze
92 Devadesát dva Quatre-vingt-douze
93 Devadesát tři Quatre-vingt treise
94 Devadesát čtyři Quatre-vingt quatorze
95 Devadesát pět Quatre-vingt quinze
96 Devadesát šest Quatre-vingt seize
97 Devadesát sedm Quatre-vingt dix sept
98 Devadesát osm Quatre-vingt dix huit
99 Devadesát devět Quatre-vingt dix neuf
100 Sto Cent