holandský čísel 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nul -
1 Jeden één -
2 Dvě Twee -
3 Tři Drie -
4 čtyři Vier -
5 Pět Vijf -
6 šest Zes -
7 Sedm Zeven -
8 Osm Acht -
9 Devět Negen -
10 Deset Tien -
11 Jedenáct Elf -
12 Dvanáct Twaalf -
13 Třináct Dertien -
14 čtrnáct Veertien -
15 Patnáct Vijftien -
16 šestnáct Zestien -
17 Sedmnáct Zeventien -
18 Osmnáct Achttien -
19 Devatenáct Negentien -
20 Dvacet Twintig -
21 Dvacet jedna Eenentwintig -
22 Dvacet dva Tweeëntwintig -
23 Dvacet tři Drieëntwintig -
24 Dvacet čtyři Vierentwintig -
25 Dvacet pět Vijfentwintig -
26 Dvacet šest Zesentwintig -
27 Dvacet sedm Zevenentwintig -
28 Dvacet osm Achtentwintig -
29 Dvacet devět Negenentwintig -
30 Třicet Dertig -
31 Třicet jedna Eenendertig -
32 Třicet dva Tweeëndertig -
33 Třicet tři Drieëndertig -
34 Třicet čtyři Vierendertig -
35 Třicet pět Vijfendertig -
36 Třicet šest Zesendertig -
37 Třicet sedm Zevenendertig -
38 Třicet osm Achtendertig -
39 Třicet devět Negenendertig -
40 Čtyřicet Veertig -
41 Čtyřicet jedna Eenenveertig -
42 Čtyřicet dva Tweeenveertig -
43 Čtyřicet tři Drieënveertig -
44 Čtyřicet čtyři Vierenveertig -
45 Čtyřicet pět Vijfenveertig -
46 Čtyřicet šest Zesenveertig -
47 Čtyřicet sedm Zevenenveertig -
48 Čtyřicet osm Achtenveertig -
49 Čtyřicet devět Negenenveertig -
50 Padesát Vijftig -
51 Padesát jedna Eenenvijftig -
52 Padesát dva Tweeënvijftig -
53 Padesát tři Drieënvijftig -
54 Padesát čtyři Vierenvijftig -
55 Padesát pět Vijfenvijftig -
56 Padesát šest Zesenvijftig -
57 Padesát sedm Zevenenvijftig -
58 Padesát osm Achtenvijftig -
59 Padesát devět Negenenvijftig -
60 Šedesát Zestig -
61 Šedesát jedna Eenenzestig -
62 Šedesát dva Tweeënzestig -
63 Šedesát tři Drieënzestig -
64 Šedesát čtyři Vierenzestig -
65 Šedesát pět Vijfenzestig -
66 Sixty six Zesenzestig -
67 Šedesát sedm Zevenenzestig -
68 Šedesát osm Achtenzestig -
69 Šedesát devět Negenenzestig -
70 Sedmdesát Zeventig -
71 Sedmdesát jedna Eenenzeventig -
72 Sedmdesát dva Tweeënzeventig -
73 Sedmdesát tři Zeventig drie -
74 Sedmdesát čtyři Vierenzeventig -
75 Sedmdesát pět Vijfenzeventig -
76 Sedmdesát šest Zesenzeventig -
77 Sedmdesát sedm Zeventig zeven -
78 Sedmdesát osm Achtenzeventig -
79 Sedmdesát devět Negenenzeventig -
80 Osmdesát Tachtig -
81 Osmdesát jedna Eenentachtig -
82 Osmdesát dva Tweeëntachtig -
83 Osmdesát tři Drieëntachtig -
84 Osmdesát čtyři Vierentachtig -
85 Osmdesát pět Vijfentachtig -
86 Osmdesát šest Zesentachtig -
87 Osmdesát sedm Zevenentachtig -
88 Osmdesát osm Achtentachtig -
89 Osmdesát devět Negenentachtig -
90 Devadesát Negentig -
91 Devadesát jedna Eenennegentig -
92 Devadesát dva Tweeënnegentig -
93 Devadesát tři Drieënnegentig -
94 Devadesát čtyři Vierennegentig -
95 Devadesát pět Vijfennegentig -
96 Devadesát šest Zesennegentig -
97 Devadesát sedm Negentig zeven -
98 Devadesát osm Achtennegentig -
99 Devadesát devět Negenennegentig -
100 Sto Honderd -