Peršan čísel 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula صفر -
1 Jeden یک -
2 Dvě دو -
3 Tři سه -
4 čtyři چهار -
5 Pět پنج -
6 šest شش -
7 Sedm هفت -
8 Osm هشت -
9 Devět نه نفر -
10 Deset ده -
11 Jedenáct یازده -
12 Dvanáct دوازده -
13 Třináct سیزده -
14 čtrnáct چهارده -
15 Patnáct پانزده -
16 šestnáct شانزده -
17 Sedmnáct هفده -
18 Osmnáct هجده -
19 Devatenáct عدد نوزده -
20 Dvacet بیست -
21 Dvacet jedna بیست و یک -
22 Dvacet dva بیست و دو -
23 Dvacet tři بیست و سه -
24 Dvacet čtyři بیست و چهار -
25 Dvacet pět بیست و پنج -
26 Dvacet šest بیست و شش -
27 Dvacet sedm بیست و هفت -
28 Dvacet osm بیست و هشت -
29 Dvacet devět بیست و نه -
30 Třicet سی -
31 Třicet jedna سی و یک -
32 Třicet dva سی و دو -
33 Třicet tři سی وسه -
34 Třicet čtyři سی و چهار -
35 Třicet pět سی و پنج -
36 Třicet šest سی و ششم -
37 Třicet sedm سی و هفت -
38 Třicet osm سی و هشت -
39 Třicet devět سی و نهم -
40 Čtyřicet چهل -
41 Čtyřicet jedna چهل و یک -
42 Čtyřicet dva چهل و دو -
43 Čtyřicet tři چهل و سه -
44 Čtyřicet čtyři چهل و چهار -
45 Čtyřicet pět چهل و پنج -
46 Čtyřicet šest چهل و شش -
47 Čtyřicet sedm چهل و هفت -
48 Čtyřicet osm چهل و هشت -
49 Čtyřicet devět چهل و نه -
50 Padesát پنجاه -
51 Padesát jedna پنجاه یک -
52 Padesát dva پنجاه دو -
53 Padesát tři پنجاه و سه -
54 Padesát čtyři پنجاه و چهار -
55 Padesát pět پنجاه و پنج -
56 Padesát šest پنجاه و شش -
57 Padesát sedm پنجاه و هفت -
58 Padesát osm پنجاه و هشت -
59 Padesát devět پنجاه و نه -
60 Šedesát شصت -
61 Šedesát jedna شصت یک -
62 Šedesát dva شصت و دو -
63 Šedesát tři شصت و سه و -
64 Šedesát čtyři شصت و چهار -
65 Šedesát pět شصت و پنج -
66 Sixty six شصت و شش -
67 Šedesát sedm شصت و هفت -
68 Šedesát osm شصت و هشت -
69 Šedesát devět شصت و نه -
70 Sedmdesát هفتاد -
71 Sedmdesát jedna هفتاد و یک -
72 Sedmdesát dva هفتاد و دو -
73 Sedmdesát tři هفتاد و سه -
74 Sedmdesát čtyři هفتاد و چهار -
75 Sedmdesát pět هفتاد و پنج -
76 Sedmdesát šest هفتاد و شش -
77 Sedmdesát sedm هفتاد و هفت -
78 Sedmdesát osm هفتاد و هشت -
79 Sedmdesát devět هفتاد و نه -
80 Osmdesát هشتاد -
81 Osmdesát jedna هشتاد و یک -
82 Osmdesát dva هشتاد و دو -
83 Osmdesát tři هشتاد و سه -
84 Osmdesát čtyři هشتاد و چهار -
85 Osmdesát pět هشتاد و پنج -
86 Osmdesát šest هشتاد و شش -
87 Osmdesát sedm هشتاد و هفت -
88 Osmdesát osm هشتاد و هشت -
89 Osmdesát devět هشتاد و نه -
90 Devadesát نود -
91 Devadesát jedna نود و یک -
92 Devadesát dva نود و دو -
93 Devadesát tři نود و سه -
94 Devadesát čtyři نود و چهار -
95 Devadesát pět نود و پنج -
96 Devadesát šest نود و شش -
97 Devadesát sedm نود و هفت -
98 Devadesát osm نود و هشت -
99 Devadesát devět نود و نه -
100 Sto یکصد -